Logistiek management

Logistiek op het gebied van inkoop, maar ook op het gebied van kamerbezetting. Nooit meer misgrijpen, nooit meer een lege behandelkamer.

Aanpak: processen in kaart brengen en deze logisch op elkaar laten aansluiten, afspraken met uw leverancier(s) maken, first in-first out principe implementeren,  medewerkers optimaal inplannen.